PETCT检查预约网
上海全景医学影像诊断(徐汇)中心
上海全景医学影像诊断(徐汇)中心

影像中心

7000 全身价格

杭州全景医学影像诊断中心
杭州全景医学影像诊断中心

影像中心

6500 全身价格

重庆全景医学影像中心
重庆全景医学影像中心

影像中心

6600 全身价格

广州全景医学影像诊断PET-CT中心
广州全景医学影像诊断PET-CT中心

影像中心

8600 全身价格

天津全景医学影像诊断中心
天津全景医学影像诊断中心

影像中心

10000 全身价格

上海全景医学影像诊断(虹口)中心
上海全景医学影像诊断(虹口)中心

影像中心

7500 全身价格

成都全景德康医学影像诊断中心
成都全景德康医学影像诊断中心

影像中心

9600 全身价格

北京全景医学影像中心
北京全景医学影像中心

影像中心

9500 全身价格